o firme

Vznik spoločnosti:

Spoločnosť WEBY GROUP, s.r.o. vznikla 28.2. 2001 pod pôvodným názvom WEBY.SLOVENSKA.SK, s.r.o.

Cieľ spoločnosti:

Poskytovať pre klientov vo vysokej kvalite produktov a služieb komplexnú starostlivosť v rámci komunikácie pomocou internetu.

Hlavné udalosti:

Fakturačné údaje:

  • Sídlo: WEBY GROUP, s.r.o., Obrancov Mieru 60, 960 01 Zvolen
  • IČO: 36046884
  • DIČ: 2020069535
  • IČ DPH: SK2020069535
  • Banka: Tatrabanka
  • Číslo účtu: 2622756063/1100
  • IBAN: SK21 1100 0000 0026 2275 6063
  • Obchodný register: OS Banská Bystrica, vložka číslo 6957/S
  • Štatutárny zástupcovia: Ing. Miloš Šablatúra, Ing. Marián Cúth

Výpis zo zoznamu podnikateľských subjektov na internete