kontakt

Prevádzka:
WEBY GROUP, s.r.o.
Nižovec 2a, 960 01 Zvolen

Obchodné oddelenie:
Tel.: 045 5400 200
Fax: 045 54 002 02
e-mail: obchod@webygroup.sk

Ekonomické oddelenie:
Tel.: 045 5400 201
Fax: 045 54 002 02
e-mail: uctaren@webygroup.sk, faktury@webygroup.sk

Výrobné oddelnie:
Tel.: 045 5400 200
Fax: 045 54 002 02
e-mail: vyroba@webygroup.sk

HOT LINE
nonstop technická podpora: 0905 239 761
Internetova hlasová služba: 069 200 1245

Tu nás nájdete – mapa sídla firmy

Fakturačné údaje:

 • WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 2a, 960 01 Zvolen
 • IČO: 36046884
 • DIČ: 2020069535
 • IČ DPH: SK2020069535
 • Číslo účtu ČSOB : 4004521039/7500
  IBAN: SK40 7500 0000 0040 0452 1039
  SWIFT/BIC: CEKOSKBX
 • Číslo účtu Tatrabanka: 2622756063/1100
  IBAN: SK21 1100 0000 0026 2275 6063
  SWIFT/BIC: TATRSKBX
 • Obchodný register: OS Banská Bystrica, vložka číslo 6957/S