klienti

V súčasnom období poskytujeme svoje služby na internete pre viac ako 3000 klientov.

Naše portfólio produktov využívajú:

  • Obce a mestá, kde spolupracujeme s viac ako 90 mestami a obcami na Slovensku na realizácii mestských a obecných internetových portálov.
  • Firmy
  • Nadácie, združenia, cirkevné zbory, hudobné skupiny, ...
  • Fyzické osoby

Pokiaľ chcete spoznať našich klientov a prácu pre nich, kliknite si na príslušnú oblasť Vášho záujmu:

Pre názornosť kvality našej práce v danom produkte, sme vybrali z nášho portfólia realizácií niekoľko klientov. Veríme, že aj Vy sa môžete stať naším spokojným klientom.

Referencie